Аудит

Банковское дело

БЖД

Бухгалтерский учет

Гражданская оборона

Информатика

История

Культурология

Логика

Маркетинг

Менеджмент

Охрана труда

Педагогика

Политология

Политэкономия

Право

Психология

Разное

Ревизия и контроль

Религиоведение

РПС

Социология

Статистика

Страховое дело

Туризм

Физическое воспитание

Философия

Финансы

Экология

Экономика

Эстетика

Право соціального забезпечення

Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 496 с.

У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні.
Крім загальнонаукових положень про предмет, метод, систему, принципи та функції права соціального забезпечення, окремі розділи навчального посібника присвячено з'ясуванню соціальних ризиків, що лежать в основі права на соціальне забезпечення, соціальному страхуванню, особливостям пенсійного забезпечення, соціальним допомогам, пільгам та іншим видам і формам соціального забезпечення.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів праці та соціального захисту, всіх тих, хто цікавиться правом соціального забезпечення.

ЗМІСТ

Передмова З
Розділ 1. Поняття права соціального забезпечення та його місце в системі права України 9
1.1. Соціальна сутність сучасної держави та її роль у забезпеченні соціальних прав громадян 9
1.2. Предмет права соціального забезпечення 20
1.3. Методи права соціального забезпечення 27
1.4. Система (структура) права соціального забезпечення 35
1.5. Місце права соціального забезпечення у системі права України 46

Розділ 2. Принципи права соціального забезпечення 56
2.1. Поняття та види принципів права соціального забезпечення 56
2.2. Загальна характеристика принципів права соціального забезпечення 61

Розділ 3. Джерела (форми) права соціального забезпечення 79
3.1. Поняття, загальна характеристика та класифікація джерел права соціального забезпечення 79
3.2. Акти договірного характеру, що є джерелами права соціального забезпечення 93
3.3. Нормативно-правові акти як джерела права соціального забезпечення в Україні 109

Розділ 4. Правовідносини соціального забезпечення 127
4.1. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення 127
4.2. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин 131
4.3. Об'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 138
4.4. Страховий стаж за правом соціального забезпечення 146
4.5. Процедурні правовідносини 154
4.6. Соціально-страхові правовідносини 156

Розділ 5. Суб'єкти права соціального забезпечення 161
5.1. Поняття суб'єктів права соціального забезпечення та їх властивості 161
5.2. Класифікація суб'єктів права соціального і забезпечення 164
5.3. Суб'єкти, які отримують соціальне забезпечення 168
5.4. Суб'єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення 173

Розділ 6. Соціальні ризики 186
6.1. Поняття та ознаки соціальних ризиків 186
6.2. Система соціальних ризиків за законодавством України 189

Розділ 7. Державні соціальні стандарти та нормативи соціального забезпечення 215
7.1. Поняття та принципи формування державних соціальних стандартів, соціальних норм і нормативів 215
7.2. Прожитковий мінімум — базовий державний соціальний стандарт 223
7.3. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження 229

Розділ 8. Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні 233
8.1. Поняття та види організаційно-правових форм соціального забезпечення 233
8.2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — основна організаційно-правова форма соціального забезпечення 241
8.2.1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 250
8.2.2. Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 265
8.2.3. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 268
8.2.4. Страхування на випадок безробіття 273
8.3. Недержавне соціальне страхування 275
8.4. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення 287

Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення 293
9.1. Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні 293
9.2. Страхові пенсії за законодавством України 296
9.3. Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою 298
9.3.1. Пенсії за віком 305
9.3.2. Умови призначення та виплати пенсії в разі інвалідності 307
9.3.3. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника 309
9.3.4. Порядок призначення та виплати пенсії у солідарній пенсійній системі 312
9.4. Загальні умови призначення пенсій у накопичувальній пенсійній системі 317
9.5. Загальні умови призначення пенсій у недержавній пенсійній системі 321

Розділ 10. Правове регулювання спеціальних пенсій 333
10.1. Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України 333
10.2. Державні пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 335
10.3. Пенсії особам, які виконують обов'язки державної служби 348
10.4. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам 355
10.5. Пенсії за особливі заслуги перед Україною 359
10.6. Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 363

Розділ 11. Страхові допомоги 366
11.1. Поняття та види страхових допомог 366
11.2. Страхові допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 370
11.3. Страхові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 378
11.4. Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 386

Розділ 12. Державні соціальні допомоги 393
12.1. Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки та види 393
12.2. Допомоги особам, які не мають права на пенсію 396
12.3. Допомога малозабезпеченим 401
12.4. Допомоги у зв'язку з інвалідністю 406
12.5. Державні допомоги сім'ям з дітьми 410
12.6. Житлові субсидії 417
12.7. Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 421
12.8. Інші державні соціальні допомоги 426

Розділ 13. Соціальні пільги 433
13.1. Поняття та ознаки соціальних пільг їх класифікація 433
13.2. Пільги на житлово-комунальні послуги 437
13.3. Медико-реабілітаційні соціальні пільги 442
13.4. Пільги у сфері транспортного обслуговування населення 446
13.5. Соціально-трудові та соціально-побутові пільги 449

Розділ 14. Соціальне обслуговування 452
14.1. Поняття, види та принципи соціального обслуговування 462
14.2. Соціальне обслуговування громадян похилого віку 458
14.3. Соціальне обслуговування неповнолітніх 467
14.4. Соціальна реабілітація та адаптація 473
14.5. Санаторно-курортне лікування 480
14.6. Забезпечення протезно-ортопедичними виробами 483
14.7. Забезпечення засобами пересування 486

Скачать
Данный учебник заархивирован архиватором RAR, архив под паролем, для получения пароля вам нужно оплатить 15 грн.
на моб. тел. (Киевстар) 8-096-909-21-24.
После оплаты выслать смс с номером книжки: 0202. На протяжении 10 минут вы получите на ваш номер телефона смс-ку с паролем на архив.
 

Относительно авторства книг:

  Мы не претендуем на авторство книг.

  Все книги принадлежат их авторам.

  Все книги предназначены для ознакомления.

  Скачивая книгу Вы обязуетесь ее в течении суток удалить.

  Книги сохранены в формате Word 2003.

  Заархивированы архиватором RAR.

  Все книги содержат форматирование точно как в оригинале. 

© 2007 www.reddiplom.org Электронные учебники